Convertoare DC/DC coborâtoare (01 - introducere)

Începem să studiem sursele în comutație prin studierea principiului de funcționare a convertoarelor DC/DC coborâtoare.


00:00 - teoria
10:30 - simularea în MicroCap
29:35 - testarea simulării cu un circuit pe breadboard

Pentru a afla cum se calculează rezistoarele din jurul tranzistoarelor, vedeți video-ul acesta: AICI.

** Cine dorește mă poate sprijini pe Patreon AICI. **1 noiembrie 2022 electronica, #electronicadelazerolainfinit, surse in comutatie